Lista proiectelor de succes a regiunii Nord-Est


1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12

Titlul - "Reabilitarea termica a cladirilor Spitalului Orasenesc Buhusi"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Buhusi

Valoarea totală a proiectului este de 6.395.477,42 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 5.388.591,77 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 – "Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon".

Prioritatea de Investiții - 3.1. – "Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului este "Cresterea eficientei energetice pentru cladirile Spitalului Orasenesc Buhusi"; el contribuie la atingerea Obiectivului specific al Prioritatii de Investitii "Cresterea eficientei energetice în cladirile publice, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari". Atingerea Obiectivului general al proiectului se va realiza prin indeplinirea indicatorilor de proiect, care prevad scaderea consumului anual de energie primara, scaderea anuala a gazelor cu efect de sera si cresterea ponderii de energie primara din surse regenerabile.

Obiective Specifice:

 1. Scaderea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera, generate de cladirile Spitalului Orasenesc Buhusi, cu aproximativ 60%. Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin implementarea a doua categorii de solutii tehnice
  1. solutii tehnice care contribuie la scaderea consumului de energie si, implicit, la scaderea emissilor de gaze cu efect de sera, prin interventia asupra pierderilor de energie:
   • realizarea anveloparii cladirii prin: izolare pereti subsol, izolare pereti supraterani, izolarea pardoselii pe sol, izolarea planseului peste ultimul nivel, inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie eficienta energetic;
   • realizarea unui sistem de ventilare cu recuperare de caldura - modernizarea energetica a instalatiilor interioare.
  2. solutii tehnice care presupun asigurarea unei parti din energia necesara cladirii, din resurse regenerabile, care nu produc gaze cu efecte de sera:
   • instalarea de panouri solare pentru asigurarea apei calde menajere necesare spitalului;
   • instalarea de panouri fotovoltaice care vor asigura o parte din energia electrica necesara functionarii spitalului.
 2. Scaderea consumului anual de energie primara necesar pentru functionarea cladirilor Spitalului Orasenesc Buhusi, cu aproximativ 60%. Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin implementarea a doua categorii de solutii tehnice:
  1. solutii tehnice care contribuie la scaderea consumului de energie prin interventia asupra pierderilor de energie:
   • realizarea anveloparii cladirii prin: izolare pereti subsol, izolare pereti supraterani, izolarea pardoselii pe sol, izolarea planseului peste ultimul nivel, inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie eficienta energetic;
   • realizarea unui sistem de ventilare cu recuperare de caldura - modernizarea energetica a instalatiilor interioare.
  2. solutii tehnice care presupun asigurarea unei parti din energia necesara cladirii, din resurse regenerabile, care vor contribui si ele la realizarea obiectivului specific:
   • instalarea de panouri solare pentru asigurarea apei calde menajere necesare spitalului;
   • instalarea de panouri fotovoltaice, care vor asigura o parte din energia electrica necesara functionarii spitalului.

Grupurile tinta care vor beneficia in mod direct de rezultatele proiectului:

 • aproximativ 20.000 de pacienti / an, care vor beneficia de conditii sporite din punct de vedere al confortului termic, pe toata durata anului. Au fost preluate sugestiile pacientilor, referitoare la eficienta energetica a cladirii (temperaturi mari in saloane in perioada de vara, temperaturi necorelate cu necesarul de confort termic in perioada de iarna, infiltratiile de apa cauzate de ploile cu debite mari si la topirea zapezii, etc);
 • aproximativ 250 de personae, angajati ai Spitalului Orasenesc Buhusi, care isi desfasoara activitatea in cladirea vizata de proiect.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Titlul - "Eficientizare energetica prin reabilitarea si consolidare cladiri rezidentiale in orasul Tirgu Neamt"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Tirgu Neamt

Valoarea totală a proiectului este de 615.734,32 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 274.694,57 lei., asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 – "Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon".

Prioritatea de Investiții - 3.1. – "Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor".


Descriere proiect

Obiectivul general vizat de proiect a constat in “Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile, prin reabilitarea termica a blocului de locuinte M7A, Str. Mihai Eminescu, din Tirgu Neamt”, unde, in mod specific, s-a urmarit:

 • Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte;
 • Reducerea gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2);
 • Cresterea numarului gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie.

Proiectul a condus la imbunatatirea conditiilor de viata ale locatarilor blocului reabilitat termic, care a facut obiectul acestei finantari. Acestia vor plati sume mai mici pentru energia necesara incalzirii locuintelor si se vor bucura de un confort sporit al spatiului locativ. Implementarea proiectului a condus la beneficii si pentru celelalte parti implicate in proiect. Astfel, firmele sau persoanele fizice autorizate, care ofera servicii de expertizare tehnica, audit energetic si proiectare isi pot sustine activitatea si numarul de angajati.

De asemenea, firmele de constructii, producatoare sau importatoare de materiale de constructii, firmele de transport si angajatii acestora sunt beneficiarii colaterali ai implementarii proiectului.

La nivel local, comunitatea a beneficiat de masurile de sporire a eficientei energetice, prin scaderea emisiilor de CO2 si asigurarea unui mediu sanatos si propice locuirii.

1 / 24
2 / 24
3 / 24
4 / 24
5 / 24
6 / 24
7 / 24
8 / 24
9 / 24
10 / 24
11 / 24
12 / 24
13 / 24
14 / 24
15 / 24
16 / 24
17 / 24
18 / 24
19 / 24
20 / 24
21 / 24
22 / 24
23 / 24
24 / 24

Titlul - "Casa Dosoftei, încă o emblemă cultural-istorică din Iași, pusă în valoare"

Beneficiarul investiției – Consiliul Județean Iași

Valoarea totală a proiectului este de 3,67 milioane lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 3,59 milioane lei., asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 – "Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural".


Descriere proiect

Casa Dosoftei (https://culturainiasi.ro/casa-dosoftei/ , numită și Casa cu arcade, este o clădire veche din municipiul Iași, construită în secolul al XVIII-lea. Situată în centrul orașului, pe str. Anastasie Panu nr. 69, în preajma vechii Curți Domnești, între Palatul Culturii și Biserica „Sf. Neculai Domnesc” (construită de Ștefan cel Mare în perioada 1491-1492), ea găzduiește secția de literatură veche a Muzeului Literaturii Române din Iași, înființată în 1970.

Prima interventie de restaurare a Casei Dosoftei s-a realizat între anii 1966 și 1969, de către Direcția Monumentelor Istorice, vechile ziduri fiind conservate în stare bună. Acoperișul clădirii a fost refăcut după o stampă din 1845, a lui J. Rey.

Cea mai recentă restaurare a „Casei cu arcade” (inclusă, în anul 2004, în lista monumentelor istorice din județul Iași) s-a realizat prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Perioada de implementare a proiectului a fost de 26 de luni.

Obiectivul general al proiectului a vizat valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, ca factor de impulsionare a dezvoltarii locale, iar obiectivele specifice au constat în:

 • Restaurarea, protejarea și conservarea cladirii Muzeului "Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul";
 • Punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu restaurat la standarde europene;
 • Creșterea numarului vizitatorilor la obiectivul de patrimoniu restaurat/consolidate, cu 5,56 % , pentru primul an de exploatare.

Prin lucrarile efectuate, obiectivul a devenit accesibil şi persoanelor cu dizabilitați, angajații muzeului lucrează intr-un spațiu funcțional şi cu dotari moderne şi un numar sporit de vizitatori îi vor trece pragul. Artiști plastici vor expune lucrarile personale in spațiul expozițional temporar din interiorul muzeului.

S-au făcut intervenții la pereți, atât la interior cât și la exterior, iar structura de rezistență a fost reabilitată. Instalația termică a fost refăcută complet. Instalația electrică a fost schimbată. Ușile exterioare, din lemn de stejar, au fost restaurate, acestea prezentând semne vizibile ale deteriorării iar ferestrele, înlocuite. Pentru persoanele cu dizabilități au fost realizate rampe de acces. Exponatele sunt acum puse în lumină la adevărata valoare, cu ajutorul unor vitrine expoziționale noi”, a spus, Marieta Afilipoaie, Directorul Direcției de Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiuliului Judetean Iași.

Lista proiectelor de succes a regiunii Sud-Est


1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Titlul - "Zona de relaxare și agrement în orașul Ovidiu"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Ovidiu

Valoarea totală a proiectului este de 6.001.433,49 lei, din care 5.137.474,27 lei finanțare nerambursabilă, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 - "Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural"

Prioritatea de Investiții - 5.2 - "Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului a fost amenajarea unei zone de relaxare și de agrement pe malul lacului Siutghiol și respectiv pe terenul amplasat paralel cu canalul, în orașul Ovidiu.

În zona respectivă a fost modernizat peisagistic un spațiu verde cu o suprafață de 6574 de metri pătrați, ducând la creșterea calității vieții în zonă, prin plantarea unor arbori ornamentali, specii adaptate condițiilor climatice locale și prin recrearea unui ecosistem aluvial și prin instalarea elementelor de mobilier urban (coșuri de gunoi, bănci).

Data finalizării investiției, conform contractului de finanțare, a fost 31.07.2020.

1 / 24
2 / 24
3 / 24
4 / 24
5 / 24
6 / 24
7 / 24
8 / 24
9 / 24
10 / 24
11 / 24
12 / 24
13 / 24
14 / 24
15 / 24
16 / 24
17 / 24
18 / 24
19 / 24
20 / 24
21 / 24
22 / 24
23 / 24
24 / 24

Titlul - "Reabilitare termica a unui numar de 3 blocuri de locuinte din Municipiul Buzau"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău

Valoarea totală a proiectului este de 5.237.945,42 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 3.134.598,38 lei., asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - "Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon"

Prioritatea de Investiții - 3.1 - "Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor".


Descriere proiect

Proiectul s-a derulat pe o perioada de 35 luni, intre octombrie 2017-septembrie 2020 si a contribuit la imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Buzau, cu impact direct in reducerea consumului de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera.

In urma implementarii masurilor de eficienta energetica s-au inregistrat urmatoarele rezultate:

 • reducerea consumului anual de energie primara cu 54%, respectiv 2.119.150,09 kwh/an;
 • reducerea consumului anual specific de energie pentru incalzire cu 70%, respectiv 482,72 kWh/m2/an;
 • reducerea consumului anual specific de energie cu aproape 50%, respectiv 440,09 kWh/m2/an.

Prin interventiile realizate, proiectul a imbunatatit conditiile de confort interior si a redus costurile de intretinere pentru incalzire si apa calda menajera pentru 370 locatari si 171 gospodarii, si totodata, a redus emisiile poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14

Titlul - "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional intre localitatile Matca – Valea Marului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smardan (DJ251)"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Galati in parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Matca, Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Valea Marului, Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Cudalbi, Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Schela si Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Smardan.

Valoarea totală a proiectului este de 66.903.276,75 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 58.028.352,28lei., asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 6 - "Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala"

Prioritatea de Investiții - 6.1 - "Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale".


Descriere proiect

Cu o valoare a finantarii nerambursabile in cuantum de 66.903.276,75 lei, reprezentand 98% din valoarea totala a contractului de finantare si o contributie proprie a UAT Judetul Galati de 2%, proiectul a contribuit la imbunatatirea infrastructurii fizice de baza prin reabilitarea si modernizarea unor tronsoane din drumul judetean DJ 251, situate intre localitatile Matca-Cudalbi si Schela-Smardan, in vederea asigurarii conectivitatii la reteaua TEN-T.

Principalele rezultate obtinute pe parcursul a 38 luni de implementare a proiectului, respectiv iulie 2017-septembrie 2020 sunt:

 • 28 km de drum judetean reabilitati;
 • 5 poduri si 65 podete reabilitate;
 • 1,6 km construiti pentru piste de bicicleta in localitatea Smardan;
 • 165,44 mp2 trotuare si trasee pietonale modernizate sau realizate in localitatile Matca, Smardan, Cudalbi;
 • 6 statii de transport public si alveole modernizate in localitatile Matca, Valea Marului, Smardan si Schela;
 • 2 sensuri giratorii in localitatile Valea Marului si Matca pentru fluidizarea traficului;
 • stalpi de iluminat cu celule fotovoltaice montati la intersectii/sensuri giratorii;
 • 455 metri de trotuare si rampe de acces;
 • semnalizare rutiera pentru siguranta circulatiei.

Beneficiarii directi si indirecti ai proiectului sunt cele peste 150.000 persoane, populatia deservita de infrastructura secundara modernizata, agentii economici din zona riverana tronsoanelor de drum judetean reabilitat, transportatorii locali sau in tranzit, de marfuri si persoane, cat si participantii la trafic care vor utiliza drumul economisind timp, combustibil in conditii de trafic cu siguranta crescuta.

Lista proiectelor de succes a regiunii Sud Muntenia


Lista proiectelor de succes a regiunii Sud-Vest Oltenia


1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Titlul - "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea - S15, S16, 95, H, 13"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea

Valoarea totală a proiectului este de 7.031.417,79 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 4.152.706,43 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 – "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon"

Prioritatea de Investiții - 3.1. – "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale".


Descriere proiect

Prin reabilitarea blocurilor s-a realizat o scădere a consumului de energie termică cu aproximativ 40% si o cresterea a confortului pentru beneficiarii finali ai proiectului. Proiectul a contribuit de asemenea la crearea și menținerea de locuri de muncă in domeniul constructiilor si a industriilor conexe, extrem de afectate de criza economică.

Ca rezultat al acestui proiect s-a realizat reducerea consumului anual de energie primară pentru 225 de apartamente din cele 5 blocuri prin măsuri de reabilitare termică și scăderea anuală a gazelor cu efect de seră.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Titlul - "Cresterea eficientei energetice a corpului principal al Scolii Gimnaziale Mihail Drumes"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Balș

Valoarea totală a proiectului este de de 2,04 milioane de lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de de 1,32 milioane de lei., asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 – "Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon."

Prioritatea de Investiții - 3.1. – "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor".


Descriere proiect

A fost finalizat proiectul privind creșterea eficienței energetice a corpului principal al școlii Gimnaziale Mihail Drumeș, str. Nicolae Balcescu, nr. 51, Balș-Olt. Construită în urmă cu 57 de ani cu destinaţia de unitate de învaţământ, clădirea în care funcţionează Şcoala Gimnazială Mihail Drumeş din Balş a fost modernizată cu bani europeni.
Perioada de implementare a proiectului a fost de 38 de luni, până la finalul lunii noiembrie 2019, conform contractului de finantare.

Obiectivul general al proiectului a fost creşterea eficienţei energetice a corpului principal al Şcolii Gimnaziale “Mihail Drumeş” în vederea reducerii consumului de energie primară şi a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătăţirea confortului, sănătăţii şi siguranţei elevilor şi personalului şcolii.

Prin acest proiect, au avut loc mai multe tipuri de intervenții, menite să ofere condiții optime de studiu pentru elevi, cum ar fi: reabilitarea sistemului de încălzire, refacerea termică a anvelopei, modernizarea instalaţiei de iluminat, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei şi adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi.

Locuitorii oraşului Balş, cei 438 elevi şi 37 de cadre didactice vor beneficia de o şcoală reabilitată şi modernizată, cu un consum mai mic de energie şi cu emisii reduse de gaze cu efect de seră.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Titlul - "Construire-reabilitare zona verde “Poiana lui Caliman"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Călimănești

Valoarea totală a proiectului este de de 4.153.788,94 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de de 4.070.713,16 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 – "Îmbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural"

Prioritatea de Investiții - 5.2. – "Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul București".


Descriere proiect

Astfel, proiectul a avut ca obiectiv îmbunatatirea mediului urban prin reconversia functionala a unui teren degradat din orasul Calimanesti si transformarea lui într-un spatiu verde. Au fost amenajati aproximatix 4.150 de mp de spatiu verde. Acesta a fost dotat cu sistem de iluminat si loc de joaca pentru copii astfel fiind oferite facilitati pentru nevoile recreationale si de petrecere a timpului liber a comunitatii orasului Calimanesti. Implementarea proiectului contribuie în mod semnificativ la crearea si dezvoltarea unui areal urban durabil si echilibrat din punct de vedere economic, social, cultural si teritorial.

Lista proiectelor de succes a regiunii Vest


1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Titlul - "Extinderea și modernizarea Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului Timișoara, beneficiar Universitatea Politehnica Timișoara – județul Timiș"

Beneficiarul investiției – Universitatea Politehnica Timișoara

Valoarea totală a proiectului este de 27,34 milioane lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 26,79 milioane lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 10 – "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale".

Prioritatea de Investiții - 10.3. – "Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive".


Descriere proiect

Au fost semnate aproape toate contractele de achiziții, iar lucrările de execuție sunt în curs. S-au efectuat lucrările de săpătură pentru corpul de clădire A, s-au realizat radierul general și diafragmele la subsol, s-au inițiat lucrările de anvelopare a imobilului existent și cele la parcarea din zona sud.

Sediul actual al Facultății de Chimie va fi eficientizat energetic, modernizat și extins cu noi spații funcționale. Noul Corp A, în regim parter, va crea accesul principal în facultate dinspre Bulevardul Vasile Pârvan și va asigura distribuția persoanelor spre construcția existentă și spre noul corp B, fiind realizată și legatura cu Biserica Studenților din vecinătate printr-o pasarelă supraterană. Corpul B este prevăzut în regim S+P+3E.

În zonă vor fi amenajate totodată 110 locuri de parcare.

Lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 17% și data de finalizare a proiectului este, conform contractului, 31.12.2021.

La final, peste 650 de studenți vor beneficia de infrastructura educațională modernizată, extinsă și echipată pentru asigurarea unui nivel calitativ ridicat al activităților educaționale și de cercetare științifică.

1 / 17
2 / 17
3 / 17
4 / 17
5 / 17
6 / 17
7 / 17
8 / 17
9 / 17
10 / 17
11 / 17
12 / 17
13 / 17
14 / 17
15 / 17
16 / 17
17 / 17

Titlul - "Restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Oravița, județul Caraș-Severin – proiectul „Lucrări de restaurare, conservare și dotare la Teatrul Mihai Eminescu – Clădire monument istoric LMI CS-II-M-A-11154 și amenajarea peisagistică a parcului adiacent", având ca beneficiar Primăria Oravița"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Oravița

Valoarea totală a proiectului este aproxiamtiv 10 milioane de lei, din care 9,28 milioane lei finanțare nerambursabilă, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 – "Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural".

Descriere proiect

Vă prezentăm imagini de pe șantierul Teatrului „Mihai Eminescu” din Oravița, județul Caraș-Severin, Teatrul Vechi care a intrat în restaurare printr-un proiect cu finanțare europeană.

Obiectivul general al proiectului este creșterea atractivității turistice a orașului Oravița prin restaurarea și valorificarea durabilă a acestui obiectiv de patrimoniu de clasă A, care să contribuie astfel și la dezvoltarea economică a zonei.

De asemenea, pe lângă restuararea și conservarea Teatrului „Mihai Eminescu”, care ar urma să fie inclus în circuitul turistic local, regional și național, investiția mai cuprinde și amenajarea parcului din fața teatrului.

1 / 25
2 / 25
3 / 25
4 / 25
5 / 25
6 / 25
7 / 25
8 / 25
9 / 25
10 / 25
11 / 25
12 / 25
13 / 25
14 / 25
15 / 25
16 / 25
17 / 25
18 / 25
19 / 25
20 / 25
21 / 25
22 / 25
23 / 25
24 / 25
25 / 25