E-Learning

Planificare strategică

1. Ce este o strategie integrată de dezvoltare urbană (SIDU)

2. Care sunt pașii care trebuie parcurși pentru a avea o SIDU?

3. Etapa 1 din ciclul de viață SIDU - Unde suntem?

4. Ciclul de viață SIDU - unde suntem?

5. Etapa 2 și 3, Unde suntem? și Cum ajungem acolo?

6. Etapa 4 - Cum implementăm și cum evaluăm SIDU?

7. Procesul partenerial

8. Structura SIDU

Management de proiect

1. Portofoliu de proiecte

2. Constituirea echipei de proiect, planificarea activităților

3. Stabilirea scopului, obiectivelor, activităților, și indicatorii proiectului

4. Bugetul proiectului și planul de achiziții

5. Scrierea cererii de finanțare și a anexelor

6. Managementul implementării proiectului - beneficiari publici

7. Documentația aferentă achizițiilor derulate de beneficiari publici

8. Derularea și gestionarea lucrărilor de execuție beneficiari publici, privați

9. Managementul financiar al proiectului - beneficiari publici

10. Contabilitatea și reconcilierea contabilă

Achiziții publice

1. Legislație, principii și noțiuni introductive

2. SEAP și JOUE

3. Planificarea achizițiilor publice

4. Procedurile de achiziții publice

5. Documentația de atribuire

6. Comisia de evaluarea a ofertelor

7. Derularea procedurii de atribuire

8. Oferta

9. Managementul contractului de achiziție publică

10. Bune practici pentru realizarea achițiilor publice

Documentație tehnico-ecomică

1. Etapele de proiectare 1/2

2. Etapele de proiectare 2/2

3. Nota conceptuală

4. Dreptul de a realiza investiția și certificatul de urbanism

5. Studii și expertize tehnice 1/2

6. Studii și expertize tehnice 2/2

7. Avize și acorduri

8. Studiul de prefezabilitate și studiul de fezabilitate

9. Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție – DALI

10. Autorizație de construcție

11. Proiect tehnic

12. Aspecte importante