Conducere

Conform Actului Constitutiv al Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România, art. 7, conducerea Asociației este exercitată de un Consiliu Director format din președinte și doi vicepreședinți aleși dintre directorii Agențiilor pentru Dezvoltare Regională, în baza unor mandate cu durata de 2 ani.

La momentul actual, Președintele ROREG este domnul Sorin Maxim, Director General al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest, iar vice-președinți sunt domnul Vasile Asandei, Director General al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și domnul Liviu Gabriel Mușat, Director General al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia.

Mesajul Președintelui Asociație ROREG:

Consider că ROREG trebuie să devină o forță la nivel național, ținând cont de experiența pe care am dobândit-o în acești peste 16 ani de funcționare. Avem nevoie de coordonare și este necesară comunicarea către public a activităților pe care le desfășurăm. Din acest punct de vedere, am decis să acționam concentrat și să folosim judicios fiecare Agenție, avantajele pe care le-am obținut prin multă muncă, dar și să optimizăm experiența celorlalți colegi. Vom încerca să facem lobby pentru a îmbunatăți procesul de dezvoltare regională și pentru a obține resurse cât mai importante pentru acest proces.

— Sorin MAXIM, președintele Asociației ROREG